Wat is de jeugdmonitor?

De jeugdmonitor is een online bevragingstool die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt van alle Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)). Met de tool kunnen ze groepen kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar bevragen over hoe zij wonen en leven in hun buurt, stad of gemeente ervaren.
De tool is opgebouwd rond drie thema’s:

  • Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden
  • Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt
  • Mijn school en hobby’s.
Steden, gemeenten en de VGC kunnen zelf kiezen over welk thema ze een bevraging opzetten.

Hoe gebruikt u de jeugdmonitor?
Wilt u binnenkort aan de slag gaan met de jeugdmonitor? Lees dan eerst even de Handleiding voor steden, gemeenten en de VGC. U vindt er alle nodige informatie en nuttige tips om de jeugdmonitor op een kwaliteitsvolle manier te gebruiken.
Hoe begeleidt u een bevraging?
Werd u door uw stad, gemeente of de VGC aangeduid om een bevraging te begeleiden? In de Handleiding voor begeleiders leggen we stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan en vindt u nuttige tips om de kinderen en tieners te helpen bij de bevraging.
Overzicht vragen

Wilt u de vragen van de jeugdmonitor al eens op voorhand inkijken? Dat kan in onderstaande overzichten:

Aan de slag met de resultaten!

Zijn de bevragingen afgerond? Dan krijgt u de resultaten van elke bevraging meteen gepresenteerd in een overzichtelijk PDF-rapport met tabellen en diagrammen. Wilt u verdere analyses uitvoeren op de resulaten, dan kunt u de ruwe data ook genereren in een Excel- of csv-bestand.

Al deze gegevens kunt u gebruiken als input voor uw jeugdbeleid: Wat loopt er goed? Wat zijn belangrijke aandachtpunten? Waar schieten we nog te kort?